Podstawy socjologii Archive

0

Ogólna socjologia cz. 16

Działanie onych samoistne poświadcza się i w tym, że przeniesione ze społeczeństw, w których były wytworem ich postępowego rozwoju, do społeczeństw, które stały na niższych szczeblach drabiny rozwojowej, okazywały się ważnym bodźcem, przyspieszającym udoskonalenie się form życiowych w jednym kierunku. Rozwój życia politycznego staje sic nawet kierowniczym w innych onego dziedzinach. Powstrzymanie

0

Ogólna socjologia cz. 15

Czynniki psychologiczne w organizmie społecznym są te same, co i w organizmie oddzielnego człowieka: uczuciowa, umysłowe i popędowe, odpowiadające woli człowieka. Pozytywiści, należący do szkoły comte’owskiej, zaznaczają trzy funkcje ludzkie, które odpowiadają tym czynnikom, a mianowicie: kochać, myśleć i działać. Każdy z tych czynników przeważa w pewnej epoce i u pewnych narodów,

0

Ogólna socjologia cz. 14

Dziedziczność i walka o byt przyczyniały się do wytworzenia ras, a biologiczne onych właściwości niewątpliwie wywierały także swój wpływ na rozwój życia społecznego. Rasa, posiadająca silniejszą od innych budowę cielesną, więcej rozwinięty mózg, musiała jako więcej czynna i twórcza, zająć przewodnie stanowisko w dziejowej cywilizacyjnej pracy. Walka o byt wypełnia dzieje powszechne

0

Ogólna socjologia cz. 13

Z tego, co poprzednio powiedziałem, widzimy dostatecznie, jak ważne znaczenie w życiu społeczeństwa ma środowisko psychiczne, w którym ono się znajduje. Środowisko to jest wytworem dziejowym nie tylko tego społeczeństwa, które w bezpośrednim znajduje się stosunku z nim, ale jest nadto w znacznej części dziedzictwem, przez poprzednie społeczeństwa przekazanym i w pewnej

0

Ogólna socjologia cz. 12

I z innego jeszcze względu w życiu społecznym przeważa uczuciowo-umysłowa onego strona. Lilienfeld z pewną słusznością porównywa pierwiastki organizmu społecznego i wytwór pracy onych do komórek nerkowych i łączącej je tkanki międzykomórkowej. Komórka społeczna jednak jest wyższą organizacją od nerwowej, nie tylko bowiem jest wrażliwą i odruchową, ale nadto posiada w mniejszym

0

Ogólna socjologia cz. 11

Bez zaspokojenia żołądka, tj. potrzeb ciała, czynność mózgowa, psychiczna staje się niemożliwą. Z tego jednak wcale nie wynika, ażeby należało całe życie ludzkie oceniać ze stanowiska li tylko żołądkowego i widzieć w nim jedynie następstwa takiego luli innego stanu żołądka. Jeszcze trudniej zgodzić się na to, że całe życie społeczne wyłącznie li

0

Ogólna socjologia cz. 10

Z tego, co już powiedziano, wynika, że istnieje wzajemna zależność pomiędzy środowiskiem, czyli raczej środowiskami i organizmem. W początkach życia organicznego stosunek tej zależności przedstawia się w ten sposób, że jest ogromny ze strony środowiska, a względnie mały ze strony organizmu. W miarę jednak powiększania się zapasu energii – w organizmie, rola

0

Ogólna socjologia cz. 9

Społeczeństwa nie żyją w zupełnym odgrodzeniu od siebie, ale walczą z sobą, sprzymierzają i kojarzą, wymieniają płody swej ziemi, wytwory swych rąk i pojęcia swe umysłowe, współubiegają się na rozmaitych polach pracy itd. Wytwarza to także dla każdego organizmu społecznego osobne środowisko, uwarunkowane sąsiedztwem i stosunkami z innymi organizmami. Środowisko to nazwiemy

0

Ogólna socjologia cz. 8

Na początkowych szczeblach organizacji każda jednostka biologiczna bierze bezpośrednio żywność dla siebie ze środowiska, w którym żyje, i dopiero z wolna wytwarza się dla całego organizmu wspólne środowisko, które staje się wewnętrzną jego częścią. Podobny proces spostrzegamy i w rozwoju organizmów społecznych. Pierwotne społeczeństwa, ze względu na swoją organizację i sposób życia,

0

Ogólna socjologia cz. 7

W organizmie społecznym tak samo jak i w osobnikowym widzimy wewnątrz nieustanny ruch i przemianę rozmaitych składowych jego części, oraz przejawy ruchu zewnętrznego. Obejmujemy to wszystko pod ogólną nazwą życia. Chociaż odróżniamy życie wewnętrzne i zewnętrzne, to jednak pozostają one w zupełnej zawisłości od siebie. Słabnąc lub wzmagając się w jednym, słabnie