Ogólna socjologia cz. 14

Dziedziczność i walka o byt przyczyniały się do wytworzenia ras, a biologiczne onych właściwości niewątpliwie wywierały także swój wpływ na rozwój życia społecznego. Rasa, posiadająca silniejszą od innych budowę cielesną, więcej rozwinięty mózg, musiała jako więcej czynna i twórcza, zająć przewodnie stanowisko w dziejowej cywilizacyjnej pracy. Walka o byt wypełnia dzieje powszechne nieustannymi wojnami, a i walka klasowa, la podstawia materialistycznego pojmowania historii, czyż nie jest tylko odmianą onej? Kształtujący się ustrój stosunków ekonomicznych, uogólniając i ułatwiając zaspakajanie potrzeb życia codziennego, ogranicza walkę o byt w samym organizmie i przyobleka ją w mniej brutalne formy, świadomość tego charakteru kolektywistycznego w mniejszym lub większym stopniu przejawia się w myśleniu i dążeniach całego społeczeństwa, a wyższe umysły, takie jak Platona i Arystotelesa, doprowadza już wcześnie do poglądów socjalistycznych. Ona to także jest istotną podstawą tego coraz powszechniejszego, wraz ze wzrostem i upowszechnianiem się oświaty, dążenia do ustroju ekonomicznego, który by rzetelnie i całkowicie odpowiadał charakterowi kolektywizmu, uwzględniającego w równej mierze potrzeby wszystkich.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 14”
  1. Reklama says: