Ogólna socjologia cz. 17

Zmiany, zachodzące w przybywaniu lub ubywaniu, jako też we wzajemnym ustosunkowaniu się itd., sprowadzają zmianę kształtów, przeobrażanie się, które może być dodatnie czyli postępowe, ujemne czyli wsteczne, wreszcie ani dodatnie ani ujemne, czyli obojętne. Proces, składający się z całego szeregu tych przeobrażeń a prowadzący do kształtów coraz więcej złożonych, urozmaiconych, nazywamy rozwojem, ewolucją, biorąc pojecie rozwoju w tym znaczeniu biologicznym, jakie mu nadali Lamarck. Jędrzej Śniadecki i Darwin.

W rozwoju organizmu społecznego rozróżniamy: 1) rozwój całości — ogólny i 2) oddzielnych części, organów — szczegółowy. Comte już zauważył, że ewolucja budowy społecznej posuwa się od ogólnego jej zarysu ku szczegółowemu rozczłonkowaniu onej. Całość przebywa — można by powiedzieć — drabinę ewolucyjną szybciej, aniżeli składowe jej części. Historia zdaje się to potwierdzać. I tak, Ihering, badając ewolucję prawa rzymskiego, zwraca uwagę na to, że emancypacja polityczna plebsu, właściwie należąca do ogólnej ewolucji narodu rzymskiego, o wiele wcześniej poprzedziła uznanie niezależności synowskiej od ojca, którą to ewolucję zaliczyć wypada do szczegółowych.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 17”
  1. Reklama says: