Ogólna socjologia cz. 18

Ewolucja początkowa musiała być przede wszystkim ilościową, zanim stała się jakościową. Z powiększaniem się liczebnym jednostek urozmaicały się stosunki pomiędzy niemi: wytwarzały się towarzyskość, spółczucie, pojętność, spółdzielczość. Spostrzegamy to już w życiu zwierzęcym na niższych szczeblach onego. Zauważono, że trzmiele, w większej gromadzie, żyjące, wykładają woskiem ściany swego mieszkania, czego nie czynią te, które tworzą małe gromadki.

Rozwój jakościowy życia społecznego przedstawia się jako materialny (biologiczny i ekonomiczny), moralno-umysłowy i polityczny. Jakkolwiek wzajemna zależność wszystkich stron życia jest wielka, to jednak równomierność rozwoju nie jest koniecznym objawem, i w jednym jakimkolwiek kierunku może się odbywać rozwój szybciej, aniżeli w innych.

Czy w organizmie społecznym, tak samo jak i w organizmie indywidualnym, rozwój życiowy się wstrzymuje, a po pewnym, mniej lub więcej długim perjodzie trwania tego samego stanu, rozpoczyna się zwrot wsteczny, cofanie się, co de Greef w przeciwieństwie do ewolucji nazywa inwolucją? De Greef w dziele: Le transformisme social starał się na to pytanie dać twierdzącą odpowiedź, ale zamiast badania konkretnego życia organizmów społecznych, wszedł na abstrakcyjną drogę ogólno ludzkościowego rozwoju – i oczywiście nie mógł dojść i nie doszedł do żadnych rezultatów, któreby istotnie zadowolić mogły.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 18”
  1. Reklama says: