Ogólna socjologia cz. 20

Jeżeli ze względu na oddzielne organizmy społeczne, nie mamy żadnych stanowczych dowodów, ażeby regres w nich należał do koniecznych objawów, to, ze względu na ogół organizmów społecznych, na całą ludzkość, możemy tylko mówić o progresie, gdyż spostrzegamy ten sam rozwój postępowy w świecie społecznym, jaki widzimy w ewolucji świata zwierzęcego, w tym szczeblowaniu, które od zawiązkowej komórki prowadzi do człowieka. O możliwości a nawet konieczności regresu, oczywista w olbrzymim oddaleniu wieków, możemy mówić tylko, opierając się na wnioskach, jakich nam dostarcza kosmologia, lecz ze spostrzeżeń nad życiem społecznym, nad rozwojem onego -wysnuwanie podobnego wniosku byłoby bezpodstawnym.

Oczywiście, kiedy mówimy o posuwaniu się naprzód, 0 wznoszeniu się, o wzmaganiu się, o potęgowaniu się ruchu rozwojowego, to używamy wyrażeń obrazowych, przez które chcemy zaznaczyć pojawianie się form doskonalszych ustroju i życia społecznego, doskonalszych w tym rozumieniu, że części składowe społeczeństwa w układzie swoim zyskują wyższy stopień bezpieczeństwa i zadowolenia, i że samo społeczeństwo staje się silniejszym w swej odporności na zewnątrz i wydaje większą ilość pracy użytecznej.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 20”
  1. Reklama says: