Ogólna socjologia cz. 23

Postęp wiec w naszym rozumieniu jest to rozwój, którego cechami są świadomość i celowość, z początku niejasne i niewyraźne, ale następnie coraz potężniejszym świecące blaskiem. Ogólnym celem dla uświadamiającej się myśli ludzkiej jest powszechne zadowolenie, czyli, mówiąc słowami naszego Adama: „w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele“; a wielka rewolucja z drugiej połowy XVIII w. w trzech hasłach: wolność, równość i braterstwo (solidarność), nakreśliła najkrótszą ku temu drogę.

W rozwoju dziejowym życia społecznego postęp nie przedstawia ciągłości, ale bywa przerywany momentami zastoju a nawet cofania się wstecz, chociaż te nieraz takimi nam się tylko wydają, jeżeli patrzymy na nie z małej odległości, albowiem dopiero skutki późniejsze okazują, że w tym czasie odbywała się mało-świadoma, a więc niewidoczna a jednak usilna praca nad przełamaniem lub ominięciem przeszkód, które tamowały swobodę biegu rozwojowego.

Tak jak i rozwój, postęp odbywa się w kierunku materialnym, duchowym i politycznym.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 23”
  1. Reklama says: