Ogólna socjologia cz. 24

Postęp materialny zaznacza się w organizmie społecznym jako biologiczny i ekonomiczny. Rozwój biologiczny przedstawia się jako postępowy wówczas, jeżeli następstwem onego budowę cielesna osobników, składających organizm społeczny, staje się bardziej odporną na czynniki szkodliwe; jeżeli sprzyja ona, skutkiem wzmożenia się odpowiednich organów’, wzrostowi życia duchowego i wydaje większą ilość pracy użytecznej. Zdrowie, siła, kształtność, przejawiająca inteligencję, są cechami oznaczającymi w naszym rozumieniu doskonalsze organizmy. Pojęciem postępu ekonomicznego obejmujemy: najodpowiedniejsze przystosowanie zajmowanej powierzchni ziemskiej do potrzeb życia ludzkiego (trzebienie lub zasiewanie lasów, osuszanie, nawadnianie, kanały, drogi i t. d.); oraz doskonalszą organizację pracy użytecznej i słuszniejszy podział płodów tej pracy. Nr czym polega większa doskonałość organizacji pracy i większa słuszność podziału, zaznaczył już znakomicie Robert Owren. Im większą ilościowo i jakościowo sumę wytworu otrzymuje się w jak najkrótszym czasie, z jak najmniejszym wydatkiem kapitału, z jak największym uwzględnięnim zdrowia i zadowolenia wytwórców, z jak narozleglejszym pożytkiem spożywców, tym organizacja jest lepsza. Z im najmniejszą zatratą pracy i kapitału i największą korzyścią zarówno wytwórców jak spożywców odbywa się podział, tym jest on słuszniejszy.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 24”
  1. Reklama says: