Ogólna socjologia cz. 25

W życiu duchowym, czyli psychicznym, postęp ujawnia się w dziedzinie uczuć, myśli i woli. Jako cechy, znamionujące rozwój postępowy życia uczuciowego, uważamy: przewagę uczuć altruistycznych nad egoistycznymi i wzmaganie się uczuć intelektualnych (estetycznych i etycznych) w stosunku do czysto zmysłowych. Najwidoczniejszy postęp jest w dziedzinie myśli: widzimy, jak obszar wiedzy coraz bardziej się rozszerza, a natomiast dziedzina niewiedzy (nieznanego — jak powiada Herbert Spencer) coraz się zmniejsza; jeszcze mocniej odczuwamy ten postęp, korzystając z coraz rozleglejszego zastosowania tej wiedzy do potrzeb życia naszego. Jeżeli porównamy społeczeństwa, które nie wyszły ze stanu dzikości, ze społeczeństwami cywilizowanymi, to niepodobna nie przyrżnąć. że i w dziedzinie woli odbył się znaczny postęp, a miarą tego postępu jest wzrost samorządu, czyli kierowania swymi uczuciami i myślami.

Rozwój polityczny przedstawia się nam jako postępowy wówczas tylko, jeżeli dąży, czyli raczej prowadzi do takiego układu pomiędzy’ jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, który, uwzględniając osobowość każdej z nich, łączy je z sobą mocnymi węzłami, k j. wolność indywidualną (osobową) godzi w zupełności z solidarnością społeczną.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 25”
  1. Reklama says: