Ogólna socjologia cz. 26

Najwyższym organizmem społecznym, jaki wytworzyła dotychczasowa ewolucja historyczna, jest naród świadomy własnej swej osobowości. Mówiąc o postępie politycznym, wyobrażamy go wiec sofcie jako odbywający się w ustroju narodowym i w stosunkach wzajemnych miedzy narodami, czyli jako postęp narodowy i międzynarodowy.

W miarę jak się rozwija i upowszechnia świadomość w narodzie, objawia się w nim w coraz wyższym stopniu dążenie do samorządu. Państwo z rządzącego staje się rządzonym. Najdalej postąpiła w tym względzie Szwajcaria. Bezpośrednie rządy narodu, która ona wciąż rozwija i doskonali, weszły do programu-stronnictw postępowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Francji i Anglii. Bartłomiej Enfantin w 1848 r. już wskazywał na szwajcarską federację kantonów i amerykańską stanów jako drogowskazy kierunku, w jakim powinny się układać stosunki międzynarodowe. Nie chodzi o to pisał on do Dufoura – czy ma być taka konfederacja, jak kantonów szwajcarskich, czy taka, jak stanów amerykańskich, ale chodzi o stowarzyszenie się ludów, narodów, ras europejskich. Chodzi o to, ażeby dać każdemu narodowi, tak jak każdemu obywatelowi we wspomnianych republikach, prawo osobiste, i oswobodzić małe narody z pod panowania wielkich; chodzi o to, ażeby zburzyć starą i wazką hierarchię przeszłości i przygotować szerokie stowarzyszenie przyszłości.

One Response to “Ogólna socjologia cz. 26”
  1. Reklama says: