Przedmiot socjologii i jej podział cz. 1

Kształtowanie się biologii, odbywające się w pierwszej połowie XIX stul., jako nauki, obejmującej wszystkie przejawy życia tworów organicznych, i wykłady biologa Blainvillea, których pilnym słuchaczem był August Comte, i które wielce on cenił, musiały mu nasuwać myśl, że jest rzeczą możliwą i pożyteczną utworzenie również nauki samoistnej, która by to samo czyniła względem życia społecznego, co czyniła biologia względem życia osobnikowego. W dziele swoim Cours de philosophie positwe w czwartym tomie, wydanym w 1839 r., poświęcił on pierwszy obszerny rozdział uzasadnieniu potrzeby i korzyści utworzenia samodzielnej nauki o życiu społecznym i w trzech tomach (4-tym, 5-tym i 6-tym) pierwsze zręby tej nowej budowy założył. Pomysł ten jednak ukształtowania samodzielnej nauki o życiu społecznym nie doznał na razie przyjaznego przyjęcia w świecie uczonych. Zaprzeczano możliwości a nawet potrzebie takiej nauki. Nie można porównywać życia cielesnego, jakim się zajmuje biologia, z życiem duchowym człowieka w społeczeństwie, a którego główną cechą jest wolność, podstawa odpowiedzialności ludzkiej. Mówić więc o jakichś prawach społecznych w tym znaczeniu, jak mówimy o prawach w naukach ściśle przyrodniczych, niepodobne.

One Response to “Przedmiot socjologii i jej podział cz. 1”
  1. Reklama says: