Statyka społeczna cz. 1

Mając ogólne pojecie o organizmie społecznym i życiu jego, przechodzimy do szczególowszego zbadania ustrojów społecznych pod względem ich budowy zewnętrznej i wewnętrznej, pod względem wzajemnego układu do siebie oddzielnych ich części w celu zrozumienia, co je utrzymuje w całości i zdrowiu. Stanowi to przedmiot statyki społecznej.

Chcąc poznać budowę społeczeństwa, zwłaszcza wewnętrzną, musimy — że się tak wyrażę — wykonać na nim sekcje anatomiczną, rozbierając całość organizmu na składowe części. Sekcja taka doprowadza do wyróżnienia składników elementarnych najogólniejszej na tu 17 i odrębnych składowych części, które z owych pierwiastkowych składników są złożone. Na tej podstawie można statykę społeczną podzielić na dwie części: ogólną, która mniej więcej odpowiada histologii i szczegółową, która odpowiada anatomii opisowej.

Zaczynamy od składników najogólniejszej natury. Możemy wyróżnić dwie kategorie: pierwsza obejmuje żywe, czynne istoty; druga zaś wszystko, co te istoty przyswajają, czynią swoim dobytkiem, swoją własnością, słowem mienie społeczne.

One Response to “Statyka społeczna cz. 1”
  1. Reklama says: