Statyka społeczna cz. 10

Organizacja pracy przedstawia także znaczną rozmaitość form, uwarunkowanych gęstością zaludnienia, konfiguracją kraju (górzysty, stepowy, zroszony obficie lub mało wodą itd.), rodzajem gleby, stopniem rozwoju nauki i sztuki stosowanej, wreszcie politycznym ustrojem społeczeństwa. Każda organizacja pracy, już dla tego, że jest organizacją, przedstawia zespolenie mniejszej lub większej liczby pracujących, a wiec pewną kolektywność; wszelako i tu w rozmaitości jej form możemy zaznaczyć organizację niejako z charakterem familijnym, prywatną, i z charakterem bardziej kolektywnym, a więc właściwie kolektywną.

Oba te typy często istnieją obok siebie. Jaskrawy tego przykład przedstawiało nasze gospodarstwo rolne za czasów pańszczyźnianych. Włościanie pracowali na własnych gruntach podług pierwszego typu, na polach zaś swego pana w sposób kolektywny.

Pierwszy typ organizacji rolniczej może tylko istnieć przy drobnej uprawie, wielka zaś uprawa wymaga zespolonej pracy znacznej liczby rolników.

One Response to “Statyka społeczna cz. 10”
  1. Reklama says: