Statyka społeczna cz. 11

Stosunek mienia do ludności przedstawia się nam dwojako: 1) jako stosunek ogólny całego mienia do ogółu ludności i 2) jako podział tego mienia pomiędzy ludność. Społeczeństwa mogą być ubogie, dostatnie i bogate. Ważną jest rzeczą, jakie zachodzi w ogólnej sumie mienia ustosunkowanie pomiędzy przedmiotami koniecznymi, użytecznymi i zbytkownymi. Podział mienia pomiędzy ludność stanowi ważny warunek zdrowia i siły całego społeczeństwa. Im równomierniej jest ono podzielone, tym powszechniejsze istnieje zadowolenie, tym równowaga ustroju społecznego przedstawia się jako bardziej ustalona.

Badając pod względem etnologicznym różne istniejące społeczeństwa, możemy ustanowić cztery najważniejsze szczeble nastrojowości społecznej: rodzinę, ród albo gminę, naród albo państwo, wreszcie związek federacyjny pomiędzy narodami.

Rodzina jest komórką życia społecznego. Pojawia się ona już w świecie zwierzęcym, i na najniższych szczeblach uspołecznienia plemion ludzkich odnajdujemy ją, aczkolwiek słabo określoną i mało ustaloną.

One Response to “Statyka społeczna cz. 11”
  1. Reklama says: