Statyka społeczna cz. 12

Tam, gdzie o żywność trudno, społeczność nie wyrasta ponad kilka stadeł połączonych z sobą. Weddahowie leśni i Buszmani żyją oddzielnymi stadłami. Jeżeli na niższych szczeblach uspołecznienia węzeł rodzinny psychiczny jest slaby, to cielesny stosunek matki do dziecka (karmienie piersią) trwa o wiele dłużej, aniżeli na wyższych szczeblach społecznych.

Etnologia daje poznać wielką rozmaitość form życia rodzinnego, tak ze względu na stosunek wzajemny pomiędzy małżonkami, jak też i na stosunek wzajemny pomiędzy rodzicami i dziećmi. Co do pierwszego: to mamy jako ogólne typy: tak zwaną rodzinę swoistą czyli punalua, egzogamię i endogamię, wielomęstwo (poliandrię) wielożeństwo (poigamie) i jednożeńswo (monogamię). Co -do drugiego zaś, to przedstawiają się jako widoczne typy: rodzina macierzysta i rodzina ojcowska. Ocenienie tych wszystkich form, tak ze względu na samą rodzinę, jak i na całe społeczeństwo, to jest wykazanie skutków, jakie wywierają one na potomstwo i na stosunki małżeńskie i rodzinne, na siłę i rozwój całego społeczeństwa, stanowi ważny dział statyki społecznej, który dzięki gruntownym pracom Mac Lennana, Bachofena, Morgana, Lubbocka, Flowera, Howitta i innych, został dokładniej od innych działów opracowany, zwłaszcza w sociologii Herberta Spencera.

One Response to “Statyka społeczna cz. 12”
  1. Reklama says: