Statyka społeczna cz. 3

Wszechstronne rozejrzenie się w tym przedmiocie ma nader ważne znaczenie dla dokładnego ocenienia wielu kwestii żywotnych, jak kobieca, jak kwestia depopulacji, bardzo często mylnie rozumiana i przedstawiana, kwestia typów zbrodniczych, kwestia rasowości. Badania etnologiczne i statystyczne w tej dziedzinie pozwalają już na postawienie pewnych wniosków. Widzimy, że na wyższych szczeblach organizacji społecznej stosunek obu płci dąży do wyrównania się, że stosunek liczebny dzieci do osób dorosłych zmniejsza się, a natomiast długość życia przeciętnego wzrasta. Badanie ludności pod względem innych różnic biologicznych w budowie cielesnej rozpoczęło się od bardzo niedawna, i zbyt mały jeszcze nagromadzono w tym przedmiocie materiał, ażeby można było dostatecznie nim poprzeć twierdzenia nowej szkoły kryminalistycznej, chociaż pod względem rozumowania odznaczają się one znaczną ścisłością. O zastosowaniu tych badań do różnic rasowych mówiłem obszerniej w innym miejscu. Jakkolwiek niewątpliwie przyczynią się one do wyjaśnienia pewnych zjawisk w życiu społecznym, to jednak zbyt pospieszne uogólnianie spostrzeżonych faktów należy przyjmować z wielką ostrożnością.

One Response to “Statyka społeczna cz. 3”
  1. Reklama says: