Statyka społeczna cz. 4

Weźmy dla przykładu nie dawmo ogłoszone ważne spostrzeżenie Ottona Ammona, że ludność wiejska w Księstwie Badeńskim jest przeważnie krótkogłową, a miejska długogłową. Gdyby nawet wykonane przez innych badaczy wymiary głowy- stwierdziły w zupełności ten fakt co do Księstwa Badeńskiego, to wcale nie upoważnia on jednak do wniosku, ażeby to samo miało miejsce i w innych częściach Niemiec, a tym bardziej w całej Europie i Ameryce.

Oprócz różnic cielesnych, czyli biologicznych, spostrzegamy jeszcze różnice duchowe, czyli psychiczne, i polityczne, których jednak dokładniejsze poznanie dać może tylko dynamika społeczna, albowiem ujawniają się one raczej w stosunkach życia społecznego, aniżeli zewnętrznie w samej ludności, a w tym ostatnim wypadku (ortognatyzm, długo- lub krótkogłowość, objętość i rozwój mózgowia) przedstawiają się one także jako różnice biologiczne.

Ziemia w życiu człowieka i rozwoju społeczeństw-ludzkich ma olbrzymie znaczenie. Rig-Veda nazywa ją Prathivimatar (ziemią-matką). Wpływ jej objawia się bezpośrednio i pośrednio. 0 wpływie bezpośrednim mówiłem obszernie, gdym rozważał wielkie znaczenie ziemioznawstwa dla badań socjologicznych.

One Response to “Statyka społeczna cz. 4”
  1. Reklama says: